رد کردن

درباره ما

شـــــرکــت الــــــویـت

قــطعـات بـالابـر و اســانسـور

شرکت مهندسی ایران الویت پس از عقد قرارداد ارائه کننده خدمات

سرویس ونگهداری آسانسورهای واحدهای مسکونی ، تجاری، اداری

برج های بلند مرتبه، بیمارستان ها ، بانک ها ، هتل ها

.وزارتخانه ها و...می باشد